IT-Connection Sp. z o.o.

ikona tel. 530 303 355
ikona biuro@it-connection.pl

Podpis Kwalifikowany

zdjęcie

Podpis elektroniczny kwalifikowany (e-podpis) to łatwe i szybkie narzędzie do elektronicznego podpisywania dokumentów, umów przy zachowaniu pełnej mocy prawnej. Dzięki temu, możesz oszczędzać swój czas i pieniądze – zamów dowolny zestaw.

 

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna to nowoczesne narzędzie, które można stosować  wszędzie tam, gdzie oczekujemy pewności co do zachowania integralności oraz autentyczności pochodzenia dokumentu z danej organizacji / firmy. Do składania pieczęci elektronicznej firma może upoważnić dowolne osoby. Pieczęć elektroniczna w wielu przypadkach może zastąpić podpis elektroniczny kwalifikowany.

 

Zastosowania podpisu kwalifikowanego:

  • JPK - dane w postaci jednolitego pliku kontrolnego mogą być przekazywane do urzędu skarbowego on-line, ale muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który zagwarantuje bezpieczeństwo plików i zabezpieczy przed jakimikolwiek zmianami.

 

  • SPRAWOZDANIA FINANSOWE DO KRS - wszystkie spółki zarejestrowane w KRS mają obowiązek składania sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej. Nieodzowny do tego jest podpis elektroniczny, aby sprawozdanie do KRS zostało złożone we właściwy sposób. Można także zrobić to z profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdania, przyjęte przez organ nadzorczy, powinny być podpisane przez co najmniej jedną osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu, której numer PESEL jest ujawniony w KRS.

 

  • E-DEKLARACJE - Od 1 stycznia 2015 r. każdy podmiot zatrudniający więcej niż pięciu pracowników jest zobligowany do składania deklaracji PIT-11, CIT-8 oraz IFT-2 wyłącznie w formie elektronicznej. Złożone deklaracje muszą być podpisane za pomocą podpisu kwalifikowanego.

 

  • ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - w kontaktach z ZUS można wykorzystywać kwalifikowany podpis elektroniczny i kwalifikowane certyfikaty na potrzeby obsługi programu Płatnik.

 

  • PODPIS ELEKTRONICZNY DO JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (popularnie nazywany JEDZ) to standardowy, ujednolicony formularz dla zamówień publicznych, których wartość przekracza progi unijne. Progi te są różne w zależności od przedmiotu zamówienia oraz rodzaju zamawiającego. Udział w zamówieniach publicznych wymaga przesyłania JEDZ podpisanego elektronicznie z użyciem kwalifikowanego certyfikatu (podpis elektroniczny).

 

  • ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE - Wystawiane zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego można uwierzytelnić certyfikatem kwalifikowanym.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

OFERUJEMY DOJAZD DO KLIENTA.

DZIAŁAMY AŻ W 3 LOKALIZACJACH : LUBLIN, WÓLKA KOSOWSKA (WARSZAWA) ORAZ ŚRODA WIELKOPOLSKA.

Lublin - tel. 530 303 355 lub 535 505 359 Wólka Kosowska  - tel. 530 303 355 lub 535 505 359 Środa Wielkopolska - tel. 725 492 391