IT-Connection Sp. z o.o.

ikona tel. 530 303 355
ikona biuro@it-connection.pl

Jaką rolę we współczesnej gospodarce pełni zarzadzanie bazami danych w kontekście rozwoju internetu rzeczy i technologii internetowych??

29.04.2020 r.

zdjęcie

Do wysunięcia stwierdzeń konieczne jest zrozumienie podstawowych pojęć. Czym właściwie jest internet rzeczy?

Internet rzeczy z angielskiego IoT – Internet of Things jest terminem koncepcję informatyczną polegającą na połączeniu materialnych przedmiotów ze sobą oraz zasobami internetowymi.

Internet rzeczy składa się z 4 podstawowych elementów:

  1. urządzeń, które pozwalają na aktywne gromadzenie i przesyłanie danych pomiarowych reprezentujących ich funkcjonowanie,
  2. sieci komunikacyjnej łączącej urządzenia (czyli Internet),
  3. systemów informatycznych zdolnych do gromadzenia napływających danych,
  4. rozwiązań analitycznych przetwarzających dane i pozwalających na wnioskowanie oraz uzyskiwanie dodatkowej wartości biznesowej.

Zastanówmy się więc na którym etapie pojawiają się bazy danych. Nie ma możliwości stworzenia żadnego systemu opierającego się na gromadzeniu czy przetwarzaniu informacji bez użycia bazy danych. Baza danych jest to zbiór informacji zapisanych w odpowiednim formacie.

Bazy danych we współczesnej gospodarce gromadzą oraz na ich podstawie przetwarzane są dane, więc pełnią rolę systemu ewidencyjno-sprawozdawczego. Umożliwiają nie tylko wyszukanie potrzebnych informacji, ale również monitorują ich zmiany, co umożliwia dostosowanie pracy urządzeń do aktualnej sytuacji.  Mogą to być wszystkie moduły wchodzące w skład inteligentnych domów – sprzęt RTV oraz AGD, oświetlenie, instalacja grzewcza których praca może być dostosowana do pory dnia czy temperatury.

Poprawnie zbudowana baza danych pozwala również na zapis zmian parametrów jej struktury. Jest to niezbędne do porównania stanu początkowego z końcowym. Bez ich wykorzystania niemożliwe było by min. prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, kontroli magazyny, wystawiania umów o pracę (konieczne do tego są dane osobowe), prowadzenie sklepów internetowych jak i stacjonarnych (niezbędne są stany magazynowe oraz ceny produktów). Żadna firma nie jest w stanie funkcjonować bez wykorzystania żadnej bazy danych.

Umiejętne zarządzanie bazami pozwala na kontrolę ich rozmiaru, co przekłada się na szybkość ich uruchamiania ( im większa baza, a słabszy sprzęt elektroniczny tym ten proces może być bardziej czasochłonny). Ich zbyt duży, a nawet bardzo duży rozmiar zwiększa potencjalną szansę na wystąpienie błędów w ich strukturze tzw. „wysypanie się bazy”.  Zarządzanie bazą polega również na gromadzeniu jedynie istotnych informacji, by sztucznie nie zwiększać jej rozmiaru. Bazę również należy modyfikować/aktualizować do aktualnych wersji programów bazodanowych np. aplikacji Płatnik, programów Wapro Mag, Comarch Optima czy innych, by zapewnić ich kompatybilność i za pomocą programów dotrzeć w prosty sposób do interesujących nas informacji bez konieczności znajomości struktury samej bazy.